Polityka Prywatności i Regulamin

Informacje o plikach cookie

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej…

REGULAMIN SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PIZZERII PIRATTO

ALE PIZZA

ul. Stary Rynek 23, 85-105 Bydgoszcz

I. Definicje

§ 1.

W niniejszym Regulaminie składania zamówień w serwisie Ale Pizza, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozumieć:

1) „Serwis”- stronę główną znajdującą się pod adresem URL https://www.alepizza.pl wszystkie jej podstrony oraz aplikacja mobilna “Ale Pizza”

2) „Wykonawca”- właściciel Serwisu, „Bakista” Kubicki Łukasz, ul. Podwale 3, 85-111 Bydgoszcz, NIP: 555-173-40-25, REGON:093168603.

3) „Użytkownik”- każdy internauta, składający Zamówienie.

4) „Restauracja”- Ale Pizza, placówka gastronomiczna, należąca do Wykonawcy, adres: ul. Stary Rynek 23, 85-105 Bydgoszcz, Nr telefonu: 660-720-052 , e-mail: biuro@gastrobit.com.pl

6) „Zamówienie”- zamówienie Posiłku założone przez Użytkownika w Ale Pizza za pośrednictwem Serwisu.

7) „Posiłki”- pizze, makarony, sałatki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie Ale Pizza.

II. Postanowienia ogólne

§ 2.

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Wykonawcę na rzecz Użytkowników, polegających na umożliwieniu im zamawiania za pośrednictwem Serwisu, Posiłków znajdujących się w ofercie Ale Pizza.

§ 3.

1) Stronami umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu w przedmiocie sprzedaży i dostawy poszczególnych Posiłków, znajdujących się w ofercie Ale Pizza są: Użytkownik oraz Wykonawca.

2) Wykonawca udostępnia Użytkownikowi Serwis umożliwiający zawieranie z Ale Pizza umów w przedmiocie dostawy poszczególnych Posiłków.

§ 4.

1) Do prawidłowego korzystania z Serwisu Ale Pizza niezbędne jest:

– posiadanie dostępu do sieci Internet,

-korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, przy czym przeglądarka internetowa powinna obsługiwać pliki „cookies”,

– posiadanie własnego adresu poczty elektronicznej,

– posiadanie telefonu

2) W przypadku braku spełnienia powyższych wymogów korzystanie z Serwisu może być utrudnione

i niemożliwe.

§ 5.

Zabronione jest dodawanie przez Użytkownika do treści Zamówienia jakichkolwiek informacji naruszających

obowiązujące przepisy prawa, dobre obyczaje lub treści o charakterze reklamowym.

§ 6.

Zabronione jest podejmowanie jakichkolwiek działań mających na celu ingerencję w oprogramowanie Serwisu.

III. Zamówienia

§ 7.

1) Przedmiotem Zamówień mogą być Posiłki (pizza, makarony, sałatki i inne), znajdujące się zaproszeniu do

składania ofert prezentowanych przez Ale Pizza za pośrednictwem Serwisu www.alepizza.pl.

2) Szczegółowy opis prezentowanych Posiłków dostępny na stronie Serwisu www.alepizza.pl.

3) Dostępne Posiłki prezentowane przez Ale Pizza za pośrednictwem Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz są jedynie zaproszeniem do składania ofert przez Użytkowników.

§ 8.

1) Zaproszenie do składania ofert prezentowane w Serwisie przez Ale Pizza zawiera aktualne menu wraz z obowiązującym cennikiem.

2) Ceny zawarte w menu Ale Pizza zawierają podatek od towarów i usług naliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Cennik wszystkich Posiłków dostępny jest na stronie Serwisu www.alepizza.pl

(w zakładce PIZZERIA).

§ 9.

1) Zakupy Posiłków może dokonać Użytkownik po zarejestrowaniu się za pośrednictwem formularza, dostępnego na podstronie Serwisu, znajdującego się pod adresem URL www.alepizza.pl W formularzu rejestracyjnym Serwisu Ale Pizza należy podać: nazwę użytkownika, adres mejlowy, hasło (minimum 4 znaki), powtórne hasło, ulicę, numer domu, numer mieszkania, numer telefonu.

Krok 1- Użytkownik dokonuje zamówienia Posiłku klikając na Stronę Główną Serwisu Ale Pizza (www.alepizza.pl).

Krok 2- Użytkownik dokonuje wyboru Posiłku poprzez kliknięcie ikony: „Dodaj do koszyka” (bądź makaron, sałatki i inne).

Użytkownik może samodzielnie zdecydować z jakich składników złożony będzie zamówimy Posiłek. Użytkownik wybrać może Posiłek ze składników podstawowych prezentowanych w ofercie menu Pizzerii Piratto (z których standardowo jest wykonany Posiłek) oraz ze składników dodatkowych, które można dowolnie dołożyć do Posiłku.

Krok 3- Użytkownik może wybrać: „Wariant produktu” (pizza mała 33cm), potwierdzając swój wybór kliknięciem ikony: „ Dodaj”.

Krok 4- Użytkownik może dodać do Zamówienia także pizzę złożoną z dwóch różnych połówek poprzez kliknięcie ikony: „1/2 pizzy”.

Krok 5-Użytkownik po dokonaniu zamówienia Posiłku klika na ikonę:„Przejdź do kasy”.

Krok 6- Użytkownik swoje zamówienia potwierdza klikając na ikonę: „Kupuję i Płacę”.

Tym samym Użytkownik może dokonać zmiany zamówienia poprzez kliknięcie ikony:„Zamówienie”.

Krok 7- Użytkownik dokonuje wyboru formy płatności, wybierając wariant: płatność przy odbiorze, płatność online – przelew bankowy, płatność online- karta kredytowa/ karta debetowa.

§ 10.

1) Wysłanie zamówienia przez Użytkownika do systemu Serwisu Ale Pizza stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

2) Po otrzymaniu przez Użytkownika od systemu Serwisu Ale Pizza informacji e-mail o przyjęciu Zamówienia, między Użytkownikiem a Wykonawcą zostaje zawarta umowa w przedmiocie sprzedaży i dostawy Posiłku.

3) Dostarczanie Posiłków odbywa się zgodnie z „mapą dostaw”, dostępnej na stronie Serwisu www.alepizza.pl. Zamówienia Posiłków realizowane są na terenie miasta Bydgoszczy, zgodnie z „mapą dostaw”.

IV. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usługi drogą elektroniczną

§ 11.

Do zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, dochodzi poprzez rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z usługi (zamówienia Posiłku) oferowanej przez Serwis www.alepizza.pl. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania umowy i rezygnacji z dokonywania zamówień Posiłku za pomocą Serwisu. Rezygnacji dokonuje się poprzez wysłanie oświadczenia o rezygnacji z dokonywania zamówień Posiłku z systemu Serwisu na wskazany adres mejlowy: pizzeria@piratto.pl. Oświadczenie Użytkownika musi zawierać, telefon, adres mejlowy, login wraz z hasłem oraz oświadczenie o rezygnacji z dokonywania zamówień Posiłku. Rozwiązanie umowy następuje z zachowaniem 7 dniowego terminu wypowiedzenia.

V. Płatności

§ 11.

1) Użytkownicy mogą płacić za składane zamówienia:

– gotówką przy dostawie

– kartą przy dostawie

– płatnością online z góry

2) Płatność internetowa jest uznana za dokonaną w momencie otrzymania przez Serwis potwierdzenia akceptacji transakcji przez tpay.pl. bądź paypal.pl (w zależności od sposobu płatności).

VI. Reklamacje i zwroty

§ 12.

1) Wszelkie reklamacje należy składać na adres mejlowy: biuro@gastrobit.com.pl bezpośrednio lub pocztą na adres Wykonawcy podany w Regulaminie. W tytule wiadomości e-mail należy podać słowo „Reklamacja”.

2) Reklamacja powinna zawierać opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji, numer zamówienia, jeżeli jest ono jej przedmiotem oraz dane Użytkownika, imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.

3) Wykonawca rozpatruję reklamację w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

4) Informacja o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji zostanie przekazana Użytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zgłoszenia reklamacji pocztą na adres zamieszkania Użytkownika.

5) Zwrot Posiłku jest realizowany, jeżeli dostawa zamówionego Posiłku przez Użytkownika, jest niezgodna ze złożonym zamówieniem. Zwrot Posiłku następuje w momencie dostawy.

VII. Przetwarzanie danych osobowych

§ 13.

1) Użytkownik, który składa zamówienie wyraża równoczesną zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych do celów realizacji zamówienia, realizowanych przez Wykonawcę zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 101 poz. 926).

2) Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz ma prawo wnieść pisemne żądanie zaprzestania przetwarzania jego danych.

3) Wszelką korespondencję dotyczącą przetwarzania danych osobowych należy kierować na adres Wykonawcy.

Administratorem Twoich danych osobowych jest BAKISTA Łukasz Kubicki z siedzibą w Bydgoszczy, przy ulicy Podwale 3 (dalej „BAKISTA” ) – właściciel sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.alepizza.pl (dalej „alepizza.pl”).

Aby z nami się skontaktować napisz na adres pocztowy:BAKISTA Łukasz Kubicki ul. Podwale 3, 85-111 Bydgoszcz NIP: 555-173-40-25 , lub wybierz formę elektroniczną wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@gastrobit.com.pl.

Dane, które posiadamy, otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, a także później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie poprzez platformy internetowe www.alepizza.pl, oraz w momencie przyjmowania zamówienia telefonicznego lub podczas dokonywania zakupu stacjonarnego.

Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

 • umożliwienia świadczenia usługi drogą elektroniczną oraz pełnego korzystania z platformy zakupowej www.alepizza.pl oraz w aplikacji mobilnej “Ale Pizza”, w tym dokonywania transakcji i płatności oraz rozwiązywania problemów technicznych;
 • obsługi zgłoszeń reklamacyjnych;
 • kontaktowania się z Tobą w celach finalizacji umowy kupna, sprzedaży lub innych celach związanych z transakcjami dokonanymi lub aktualnie dokonywanymi;
 • przetwarzania danych wymaganych przepisami prawa do celów rachunkowych i rozrachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy BAKISTA, którym jest:

 • kontaktowanie się w celach związanych z działaniami marketingowymi poprzez kanały komunikacji używane w firmie BAKISTA, w szczególności telefon, wiadomości e-mail oraz komunikatory internetowe;
 • organizacji akcji promocyjnych, w których możesz brać udział;
 • windykacji zaległych należności;
 • prowadzenie statystyk.

Jeśli się na to zgodzisz, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celu:

 • zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;
 • organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać wycofana w dowolnym momencie, tak samo, jak była wyrażona. Dane osobowe gromadzone przez nas będą przetwarzane i przechowywane przez czas nieokreślony, dopóki nie zostanie wycofana zgoda na przetwarzanie.

Wymagamy podania danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Klientem, a tym samym świadczyć usługę. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, nie będziemy mogli zawrzeć umowy kupna/sprzedaży,
a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług firmy BAKISTA.

Gwarantujemy spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawa dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawa do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawa do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Firma BAKISTA  przechowuje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu
w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
 • statystycznych;
 • marketingowych do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Dane przechowujemy przez czas nieokreślony i bezterminowo, do momentu wycofania udzielonej do tego celu zgody.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział, będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres niezbędny do zakończenia ich trwania.

W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy przechowywać dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 14.

Regulamin wchodzi w życie od dnia 01.03.2021.

§ 15.

W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z dnia 9 września 2002r.).